Rust, ruimte & recreatie
Bel ons: 0033 - 545 - 232 375

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Village Le Chat, Ecuras (Frankrijk)

 1. Aanmelding en huur

Indien u wilt reserveren vult u het reserveringsformulier in en zendt ons dit toe. Na onze bevestiging dient u 30% van de huursom aan ons binnen 14 dagen te voldoen, vermeerderd met de reserveringskosten. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor uw aankomst in ons bezit te zijn. Indien het restantbedrag 6 weken voor aankomst nog niet door ons ontvangen is, dan wordt uw reservering geannuleerd zonder terugbetaling van de aanbetaling.

U bent aansprakelijk voor alle huurders die u op uw boekingsformulier vermeld.

 1. Prijzen

Onze prijzen gelden per dag per bungalow en zijn inclusief verbruik van water en electriciteit.

De schoonmaakkosten en toeristenbelasting zitten niet bij de prijs inbegrepen en dienen bij aankomst op de receptie te worden betaald.

 1. Annuleringsfonds

Wij bieden geen annuleringsfonds. U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten indien gewenst bij een verekeraar.

U heeft geen recht op restitutie van de huursom bij een eventuele annulering.

 1. Huisdieren

Per woning is één huisdier toegestaan, mits deze geen overlast of hinder veroorzaakt. Kosten per week zie prijslijst. U dient ervoor te zorgen dat uw huisdier is ingeënt tegen hondsdolheid. De inenting mag niet ouder zijn dan 12 maanden en niet jonger dan 1 maand. Neemt u vooral dit bewijs mee en denkt u aan een insectenband tegen teken.

 1. Linnengoed

Het huren van bedlinnen en opgemaakte bedden is verplicht. Alle bedden zijn voorzien van dekbedden.

 1. Reisbescheiden

Deze ontvangt u circa 6 weken voor vertrek, zoals voucher, adresgegevens voor thuisblijvers en reisroute.

 1. Aankomst en vertrek

De bungalows/villa’s kunnen in het hoogseizoen op de aankomstdag tussen 16.00 en 20.00 uur betrokken worden en dienen op de vertrekdag voor 10.00 ‘s morgens weer verlaten te worden. In het laagseizoen zijn de aankomsttijden van maandag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 11.00 en 12.00 uur. Mocht de receptie bij aankomst gesloten zijn dan staat er een envelop voor u klaar in het postdistributiesysteem met de plattegrond van het park en de sleutel van de woning.

 1. Waarborgsom

Bij aankomst op het park dient u een waarborgsom te betalen van € 150,- (eventueel via creditcard of pinpas).

Deze waarborgsom wordt aan u terugbetaald op uw bankrekening binnen 14 dagen na vertrek van ons park, eventueel onder aftrek van veroorzaakte schade. Eventuele breuk/schade of vermissing dient u bij de receptie te melden en te vergoeden.

 1. Op ons park is een parkreglement van kracht

Iedere huurder is verplicht zich aan dit reglement te houden. Wat niet is toegestaan is o.a.

 1. Op onze terreinen tenten en/of caravans te plaatsen;
 2. Reclame of propaganda te maken;
 3. Geluidshinder te veroorzaken op welke wijze dan ook (na 22.00 uur dient het rustig te zijn op het park);
 4. Het nuttigen van alcohol op de openbare voorzieningen, behalve bij de horecavoorziening bar-restaurant-terras;
 5. Anders uw auto te parkeren dan op de officiële parkeerplaats bij uw bungalow;
 6. Het beschadigen van eigendommen van het park.

Overtreding kan voor ons een reden zijn u van het park te verwijderen. Dit zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding en/of teruggave van de huursom, terwijl u aansprakelijk blijft voor de door u aan ons aangerichte schade.

 1. Aansprakelijkheid

Village le Chat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel berokkend aan onze huurders, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid deze schade en/of letsel zou zijn ontstaan. Evenmin wordt enige aansprakelijkheid aanvaardt voor vermeende of geleden zaakschade. Voor zover een huurder zulk een recht op schadevergoeding mocht verkrijgen, doet hij/zij reeds nu vooralsdan afstand van zulk een recht, zowel voor zich en zijn rechthebbende, welke afstand door Village Le Chat zal worden aanvaard.

 1. Klachten

Indien ondanks al onze bemoeiingen en zorgen toch een huurder meent een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient deze ter plaatse schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en een afschrift daarvan binnen dertig dagen aan ons reserveringskantoor te worden toegezonden. Indien de klacht door ons niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan heeft de huurder tot drie maanden na het indienen van zijn/haar klacht de gelegenheid deze desgewenst te laten behandelen door de Geschillencommissie voor consumentenzaken in Den Haag. De uitspraak van deze commissie is voor beide partijen bindend.